Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ KỲ TÂN - HUYỆN BÁ THƯỚC - TỈNH THANH HÓA

Chịu trách nhiệm: Hà Văn Nguyệt - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Pặt, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.583.011

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa